Video Adapter - HDMI vo RCA (AV)


Цена:
Намалена цена890.00 ден.

Опис

Digitalen vo analogen video adapter. Go pretvora digitalniot signal od HDMI vo analogen kompoziten signal i analogno audio na pinovi. Koristi napojuvanje.

Дигитален во аналоген видео адаптер. Го претвора дигиталниот сигнал од ХДМИ во аналоген композитен сигнал и аналогно аудио на пинови. Користи напојување. 

 

Препорачано

Ваши прегледи