Правила и услови за користење.

Веб страницата на Luxone.mk е секогаш достана за Вас без никакви дополнителни трошоци. Ве молиме проследете ги и придржувајте се кон подолу наведените услови за користење:

 • Малолетни лица под 18 години не смеат да ја посетуваат нашата веб страница без надзор од возрасен
 • Вејп, електронски цигари и течности се забранети за продажба на лица под 18 години
 • Со купување на посакуваниот производ, се изјаснувате дека имате над 18 години

 

Заштита и чување на податоци

 • „Лукс Оне ДООЕЛ“ не задржува/зачувува лични податоци на лица под 18 години
 • „Луск Оне ДООЕЛ“ задржува/зачувува лични податоци на возрасни лица само и единствено со нивна претходна согласност
 • „Лукс Оне ДООЕЛ“ се обврзува да ги заштити податоците на своите корисници

Начин на порачување / Како да порачам производ?

 • Порачувањето на посакуваниот производ може да се изврши со или без креирање на Ваш веб профил
 • Се додава посакуваниот производ во кошничката и се внесуваат точните лични податоци на корисникот
 • Ве молиме внесувајте ги Вашите точни лични податоци за беспрекорно одвивање на порачката

Подготовка на порачката

 • Тимот на mk врши соодветно пакување на порачаните производи, со цел заштита од оштетување при транспорт
 • Купувачот е должен да го провери производот при доставата. Доколку има оштетување, Ве советуваме да не го примите/подигнувате производот и веднаш да нѐ известите

 

Цени

 • Цените важат и не се менуваат од оние на денот на порачувањето

 

Luxone.mk го задржува правото на менување на овие правила и услови, без претодна најава.
Сите промени ќе бидат применети во начинот на употреба на Luxone.mk и Ве молиме придржувајте се кон нив.

Попусти и ексклузивни понуди

Претплатете се на нашата мејлинг листа и заштедете со нашите ексклузивни попусти и понуди!